– Da må jeg sette ned foten

ståle solbakken

Ståle Solbakken diskuterte Manchester City og Erling Haaland når han presenterte landslagstroppen for kampene mot Skottland og Kypros.

Ståle Solbakken starter med å fortelle at man skal respektere at Haaland og lagkameratene vil benytte noen dager til å feire et eventuelt Champions League-trofè.

Annonse:

Få oversikt over alle landskampene gjennom FotMob her.

Det vi skal ha respekt for, er dersom dem vinner Champions League og tar ‘The Treble’, er det ikke sikkert at de største og de beste får oppleve det igjen i karrieren.

Vi har ikke fått klarhet i når en parade eller feiring skal finne sted, og det gidder ikke jeg å bruke tid på å finne ut.

Videre fortsetter landslagssjefen med at han understreker viktigheten med at Haaland klarer å omstille mentalt.

Det viktige for meg at han klarer å bli ferdig ved det mentale i Manchester City. Dersom en parade hadde vært på onsdag, måtte jeg nok ha satt ned foten.

Vi håper han kommer (til landslaget) så fort som mulig.

Jeg snakket med ham (Haaland) for en uke siden, og da sa jeg at jeg ikke kom til å snakke med deg mer før du har spilt Champions League-finalen. Dem må få konsentrere seg om å få ‘The Treble’ i havn.

Ståle Solbakken forteller at han ser for seg en ryddig løsning i når City vil sleppe spillerne:

Dem har andre landslagsspillere som skal spille kamper. Det blir nok et scenario hvor det blir likt for alle. Og vi finner en gylden middelvei som gjør at han (Haaland) er sprek til våre kamper.

Avslutningsvis sier landslagssjefen:

Men det er ikke krise for meg om han kommer mandag eller tirsdag morgen, så lenge han kan være med på våre taktiske økter.


English:

Ståle Solbakken discussed Manchester City and Erling Haaland when he announced the national team squad for the matches against Scotland and Cyprus.

Ståle Solbakken begins by stating that they should respect that Haaland and his teammates will take a few days to celebrate a potential Champions League trophy.

«What we need to respect is that if they win the Champions League and complete ‘The Treble,’ it might not happen again in their careers»

«We haven’t received any clarity on when a parade or celebration will take place, and I’m not going to spend time figuring that out.»

Furthermore, the national team coach emphasizes the importance of Haaland being able to mentally switch gears.

«For me, it’s important that he can mentally move on from Manchester City. If a parade were on Wednesday, I would have to put my foot down.»

«We hope he joins (the national team) as soon as possible.»

«I spoke to him (Haaland) a week ago, and I told him that I wouldn’t talk to him until after he has played in the Champions League final. They need to concentrate on completing ‘The Treble’.»

Ståle Solbakken mentions that he envisions a fair solution regarding when City will release the players:

«They have other national team players who will be playing matches. It will likely be a scenario where it’s the same for everyone. We will find a golden middle ground that ensures he (Haaland) is ready for our matches.»

Finally, the national team coach says:

«But it’s not a crisis for me whether he comes on Monday or Tuesday morning, as long as he can participate in our tactical sessions.»

Delinger: